Projectmanagement


picture

Inleiding - Begeleiding - Planning

Directieplanning - uitvoeringsplanning - capaciteitsplanning

Plannen, een activiteit die een ieder van ons doet of het nu gaat om je eigen tijd of die van het werk.

Waar gaat het dan om als we iets plannen! We willen wat bereiken met behulp van bepaalde middelen op een bepaalde manier. Het "Proces” voor het opstellen van een planning geschiedt dan ook altijd eerst via een procesanalyse.

Afhankelijk van het proces kan dit rechtstreeks uit ervaring, of dient er eerst een grondige inventarisatie plaats te vinden. Hieruit volgen de activiteiten.

In combinatie met een bepaalde doelstelling en managementvisie wordt het mogelijk om de activiteiten te voorzien van een duur en volgorde. De duur van activiteiten is te allen tijde een combinatie van hoeveelheid en middelen. Daar hoeveelheden een gegeven zijn is de inzet van middelen een "punt" van beleid.

Een planning is derhalve voor ons niet het zomaar aan elkaar plakken van activiteiten maar een middel om het "proces" te sturen.

Directieplanning

Om overzichtelijk te maken wat de stappen zijn, die moeten worden gezet tot de werkelijke uitvoering van activiteiten, verzorgen wij in een vroeg stadium van het proces een planning ten behoeve van de besluitvorming en aansturing van het proces. Hierin tevens opgenomen een indicatie van de uitvoeringsperiode.

Uitvoeringsplannen - Capaciteitsplanning

Bij het opstellen van een uitvoeringsplanning zetten we de activiteiten tot elk gewenst detailniveau in de planning. Dit kan zijn voor de uitvoerende partijen of voor de initiator ter controle en aansturing van de aannemers.

De planningen kunnen worden opgezet met diverse opties van presentatie:

* overzicht van activiteiten in de tijd
* overzicht van activiteiten in de tijd met aangeven van voorgang
* overzicht van activiteiten in de tijd met aangeven van verschuivingen en voorgang

Financiële begeleiding

Uit ervaring weten we dat het opstellen van een budget en het indienen van een kredietaanvraag bij de financiële instellingen geen sinecure is als het gaat over vastgoedpromotie ! Of u nu van plan bent om te bouwen of te verbouwen, te verhuren of te verkopen, elk aspect is gebonden aan bepaalde voorwaarden als het gaat over de financiering van vastgoedpromotie.

Het is onze specialiteit om u te begeleiden bij het opstellen van uw kredietaanvraag opdat u uw slaagkansen kan maximaliseren. We houden rekening met de heersende normen en trachten een zo professioneel en volledig mogelijk dossier in te dienen. We zijn in staat dit te doen omwille van onze werkervaring met vastgoedpromotie (7 jaar) in de banksector. Het is evenzeer van belang dat we op voorhand de haalbaarheid toetsen aan bepaalde parameters en dat we vertrekken met een juiste fiscale en financiële structuur. Omdat we reeds op de hoogte zijn van de architecturale aspecten van het project stelt dit ons in staat om beter in te spelen op de kredietaanvraag en bepaalde elementen hieraan te koppelen.

Project Presentatie - Haalbaarheidsanalyse bouwprojecten

We kunnen zelfs een stap verder gaan en uw project in een business-plan gieten waarin we verder durven gaan dan alleen maar de begeleiding van uw kredietaanvraag. Samen bekijken we het hele proces, stellen we eventueel deskundigen aan en schrijven we een uitgebreid business-plan neer dat zowel kan dienen als intern document, als voor eventuele investeerders en/of bankinstellingen.

Hoe completer, hoe beter en hoe sneller u partijen over de streep kan trekken om deel uit te maken uw project. Omdat we weten hoe bankiers werken zijn we steeds bereid om uw dossier mee te verdedigen bij indiening. Het komt er eveneens vaak op aan om ineens de juiste persoon te ontmoeten ! Het is bovendien niet alleen belangrijk wat u gaat indienen maar eveneens op welke manier. U krijgt vaak maar één kans om een juiste indruk achter te laten en die moet vanaf het begin goed zijn. Wist u dat maar twee op de tien dossiers groen licht krijgen ?

"Investors can take a lot of bad news, but they hate surprises"

Diensten

picture picture picture picture picture picture

Contact

Timothy Aerts - offerte@b-av.be
b-AV Solutions

Tavernierkaai 2, bus 29, 2000 Antwerpen
Tel 00/32/(0)473/601 984
Tel 00/32/(0)3/213 37 76
Fax 00/32/(0)3/213 38 75

Klik hier voor een uitgebreid contactformulier.