Projectmanagement


picture

Inleiding - Begeleiding - Planning

Met een idee voor het realiseren van een bouwactiviteit start een proces waarbij tal van partijen bij de vele creatieve en technische afwegingen betrokken raken. Om het proces van idee naar ingebruikname binnen de gewenste kaders van tijd, geld en kwaliteit te realiseren is een intensieve begeleiding vaak noodzakelijk. b-AV Solutions kan voor U hierbij het projectmanagement verzorgen. b-AV Solutions is gespecialiseerd in de all-round begeleiding van bouw- en verbouwprocessen met als kernactiviteiten het coördineren, aansturen onderzoeken en bewaken van het proces.

Wij stellen ons tot doel om onze opdrachtgevers met onze kennis en kunde ter zijde te staan om op basis van een praktische kijk op het proces een maximale kwaliteit te verkrijgen, naar rato van de gewenste investering.

Onze diensten

Voor uw project voorzien we volgende dienstverleningen :

Projectbegeleiding:

* Projectmanagement
* projectleiding in naam van de bouwheer
* directievoering
* Cliënten opvolging

Planning:

* directie planning
* uitvoeringsplanning
* capaciteitsplanning
* Financiële begeleiding
* Project Presentatie - Haalbaarheidsanalyse bouwprojecten

Diensten

picture picture picture picture picture picture

Contact

Timothy Aerts - offerte@b-av.be
b-AV Solutions

Tavernierkaai 2, bus 29, 2000 Antwerpen
Tel 00/32/(0)473/601 984
Tel 00/32/(0)3/213 37 76
Fax 00/32/(0)3/213 38 75

Klik hier voor een uitgebreid contactformulier.